ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνα Μαρούδα

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας με δάσκαλο τον Fernando Farulli.

Στα πρώτα χρόνια της ζωγραφικής της, η θεματολογία της ήταν αποκλειστικά ανθρωποκεντρική. Αργότερα ασχολήθηκε και με άλλα θέματα.

Η προτεραιότητα στη ζωγραφική της εναποτίθεται στη δυναμική του χρώματος. Το έντονο χρώμα δεν αφήνεται σαν συναίσθημα. Αντίθετα, παραμένει περιχαρακωμένο σε αυτόνομες μονάδες διαφορετικών τονισμών, που παρατίθενται η μία πλάι στην άλλη σαν ενότητα.

Αρχικά χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα -μπλέ-κόκκινο-κίτρινο- και σιγά-σιγά τα αποσυνθέτει στις πλούσιες αποχρώσεις τους.   Εν τέλει, το σχέδιο καθοδηγείται από το χρώμα. Το υλικό της είναι αποκλειστικά το λάδι.

Οι φιγούρες στα έργα της, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες επιφάνειες, δεν διασταυρώνουν τα βλέμματά τους, κοιτούν πάντα έξω από το τελάρο, όπως στις αναγεννησιακές τοιχογραφίες, στις οποίες δίνονται κατευθύνσεις εκτός του έργου.

Σε ότι αφορά στις χρωματικές και σχεδιαστικές λειτουργίες, οι εικόνες συμπληρώνουν η μία την άλλη, αποτελώντας τμήματα, αποσπάσματα ενός και μόνο έργου, ενός ευρύτερου συνόλου, ενός ιδεατού έργου που θα κάλυπτε μία τεράστια επιφάνεια: μία τοιχογραφία.

Έχει κάνει 17 ατομικές εκθέσεις (Αθήνα, Κολωνία, Θεσσαλονίκη, Βέρνη). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις (Ελλάδα, Καναδά, Ιταλία, Ισπανία, Σικάγο, Βρυξέλλες, Ρωσία, Παρίσι - Salon des Artistes Independents και στο Salon des Artistes Français, Grand Palais).

Συλλογές με έργα της: Μουσείο Βορρέ, Εθνική Πινακοθήκη, Υπουργείο Πολιτισμού, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Χ. Αντωνίου, Γενική Τράπεζα Ελλάδος, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Μουσείο Καλών Τεχνών, Tula-Ρωσία.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και ως Σύμβουλος έργων τέχνης στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, επί 27 χρόνια.

Caterina Marouda

Caterina Marouda was born in Athens. She studied at the Academy of Fine Arts in Florence to the teacher Fernando Farulli.

In the first years her paintings were exclusively anthropocentric. Later on, she dealt with a variety of subjects.

Her painting’s priority rises from the color dynamics. The intense colorings are not played as emotion. In fact, related colored entities lay as autonomous groups of schemes, of different tones on canvas.

She initially uses the primary colors blue-red-yellow and decomposes slowly their enriched tones, thus giving the great pleasure of traveling through the enriched range of tones. She uses exclusively oil paints.

Figures in her works, whether on small or large surfaces do not cross their gaze. Instead they gaze out of the canvas as in renaissance frescos.

As far as the color and design functionality on her paintings, her images are complementary, while comprising separate parts of a whole artwork and they can be parts of a huge fresco surface.

She has exposed her work in 17 personal expos (Athens, Koln, Thessaloniki, Bern). She has also exposed her work in joined expos (Greece, Canada, Italy, Spain, Chicago, Brussels, Russia and Paris - Salon des Artistes Independents και στο Salon des Artistes Français, Grand Palais).

Caterina Marouda’s works may be found in the collections of the Vorres Museum, the National Gallery, the Ministry of Culture, the Macedonian Museum of Modern Art, the Gallery of the Cyclades, Ch. Antoniou, General Bank, French Institute of Thessaloniki and National Bank of Greece, Tula Museum of Fine Arts, Russia.

She is a member of the Greek Visual Arts Chamber.

She has worked at the European Cultural Center of Delphi and as a visual arts consultant at the National Bank of Greece, for 27 years.

Ανευ Τίτλου 1

Ανευ Τίτλου 2

Ανευ Τίτλου 3

Ανευ Τίτλου 4

Ανευ Τίτλου 5

Ανευ Τίτλου 6

Αγαπητοί Kαλλιτέχνες, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να προβληθείτε μέσω αυτού του ιστότοπου Τέχνης, κοινοποιώντας στοιχεία της δουλειά σας.

Dear Artists, you are all welcome to  be part of this site promoting your artwork.