Video Art Μηδέν: "Frozen" Προβολές διεθνούς βιντεοτέχνης στο Pikap, Θεσσαλονίκη

Video Art Μηδέν: "Frozen" Προβολές διεθνούς βιντεοτέχνης στο Pikap, Θεσσαλονίκη

picarmaintext27012023

Video Art Μηδέν: Frozen

Προβολές βιντεοτέχνης στο Pikap, Θεσσαλονίκη

Το Video Art Μηδέν συνεργάζεται με το Pikap στη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας την ενότητα "Frozen", σε επιμέλεια Γιούλας & Όλγας Παπαδοπούλου, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023. Χώρος και ώρες: To Pikap Kato (Ολύμπου 57), 18:00-23:00.

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο κόσμος (ή οι κόσμοι;) μοιάζει να έχει παγώσει σε έναν άλλο τόπο και χρόνο, σε πολλαπλές παράλληλες εκδοχές. Είναι η ηρεμία πριν την καταστροφή; Ή είναι η ακινησία που την ακολουθεί, πριν από ένα νέο ξεκίνημα;

Το Video Art Μηδέν παρουσιάζει την ενότητα βιντεοτέχνης “Frozen”, με έργα 11 καλλιτεχνών από 10 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Μ.Βρετανία, Γερμανία, Ταϊλάνδη, Αρμενία, Ισραήλ και Ελλάδα), σε επιμέλεια Γιούλας & Όλγας Παπαδοπούλου. Περίεργοι προσωπικοί κόσμοι, σουρεαλιστικές αφηγήσεις και μικρές (ή μεγαλύτερες) δυστοπίες που προκύπτουν από ανησυχητικές λεπτομέρειες, απρόσμενες καταστάσεις και ανατροπές, συνθέτουν μια συμβολική μικρογραφία του κόσμου μας και της εποχής μας, υπενθυμίζοντας μας ότι όλα βρίσκονται υπό μια απροσδιόριστη απειλή, στο όριο της έκρηξης και στο χείλος μιας καταστροφής που πλησιάζει υφέρποντας από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.
Τα έργα συνθέτουν ένα σύμπαν που κυμαίνεται ανάμεσα στην καφκική παγίδευση, τον Οργουελικό έλεγχο και τις sci-fi δυστοπίες, ενώ ταυτόχρονα, κάπου ανάμεσα σε τοίχους που σείονται και συστήματα που παρακμάζουν, η καθησυχαστική έκφραση “it’s OK”, που εμφανίζεται στο έργο του Ubu Kung (Touchstone No.1), αυξάνει την αίσθηση της ανησυχίας.    

Γιώργος Δρόσος, The boss's chair, Ελλάδα 2018, 1.05

Antonello Matarazzo, BUG, Ιταλία 2019, 6.40

Francisco Jose Fargas, La Femme Cerf (The deer woman), Ισπανία 2018, 7.52

Sandrine Deumier, Realness - Cloud and Dust, Γαλλία 2018, 8.00

Javier Galan Rico, El Cobertizo, Ισπανία 2019, 1.00

Sávio Leite, lacrimosa, Βραζιλία 2019, 3.00

Ubu Kung, Touchstone No.1, Μ. Βρετανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2019, 3.08

Beatrice Schuett Moumdjian, Documentation Report (No. 0617 - 0918), Γερμανία/Βουλγαρία 2019, 4.50

Methas Chantawongs, Interference, Ταϊλάνδη 2016, 7.51

Anna Grigorian, Unsettled, Αρμενία/Καναδάς 2018, 7.18

Shahar Marcus, El-Rujm, Ισραήλ 2019, 9.40

Η ενότητα έχει συνολική διάρκεια 1 ώρα και θα προβάλλεται σε λούπα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.festivalmiden.gr

__________________________________________________________________

Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης. Ιδρύθηκε το 2005 στην Καλαμάτα από μια ανεξάρτητη ομάδα ελλήνων καλλιτεχνών (ιδρυτικά μέλη: Γιώργος Δημητρακόπουλος, Γιούλα Παπαδοπούλου, Μαργαρίτα Σταυράκη) και υπήρξε ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, με ετήσια διοργάνωση για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του. Από το 2015 και μετά συνεχίζει το έργο του σε διετή βάση, με ένα πιο ευέλικτο και διευρυμένο πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό να υποκινήσει τη δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοση της και να αναπτύξει την έρευνα της.

Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Δημιουργεί ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο συνάντησης στην Ελλάδα για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο.

Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιούλα Παπαδοπούλου & Όλγα Παπαδοπούλου

Info: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/videoartmiden || https://www.instagram.com/videoart_miden/


 picarmaintext27012023

“Frozen” - Video art screenings by Video Art Miden at “ToPikap”, Thessaloniki, Greece

Video Art Miden collaborates with ToPikap in Thessaloniki (Greece), presenting the video art pogram “Frozen“, curated by Gioula and Olga Papadopoulou, on Saturday, February 4, 2023. Exhibition space and screening hours: To Pikap Kato (57, Olympou str, Thessaloniki), 18:00-23:00.

Weird things happen and nothing is as it seems. The world(s) seem frozen in another space and time, in multiple parallel realities. Is it the calmness before destruction? Or is it the stillness that follows it, before a new beginning?

Video Art Miden presents the video art program “Frozen”, with works by 11 artists from 10 countries (Italy, Spain, France, Brasil, UK, Germany, Thailand, Armenia, Israel και Greece), selected by Gioula and Olga Papadopoulou. Weird personal worlds, surreal narratives and small (or bigger) dystopias arising from disturbing details, unexpected situations and twists, compose a symbolic micrograph of our world and our time, reminding us that everything is under an undefinable threat, on the verge of explosion and on the brink of a disaster creeping in from many different directions. The works compose a universe that oscillates between Kafkaesque entrapment, Orwellian control and sci-fi dystopias, while at the same time, somewhere between shaking walls and collapsing systems, the reassuring expression “it’s OK”, which appears in Ubu Kung’s work (Touchstone No.1), increases the sense of restlessness.

Yiorgos Drosos, The boss’s chair, Greece 2013, 1.05

Antonello Matarazzo, BUG, Italy 2019, 6.40

Francisco Jose Fargas, La Femme Cerf (The deer woman), Spain 2018, 7.52

Sandrine Deumier, Realness – Cloud and Dust, France 2018, 8.00

Javier Galan Rico, El Cobertizo, Spain 2019, 1.00

Sávio Leite, lacrimosa, Brazil 2019, 3.00

Ubu Kung, Touchstone No.1, UK and UAE 2019, 3.08

Beatrice Schuett Moumdjian, Documentation Report (No. 0617 – 0918), Germany/Bulgaria 2019, 4.50

Methas Chantawongs, Interference, Thailand 2016, 7.51

Anna Grigorian, Unsettled, Armenia/Canada 2018, 7.18

Shahar Marcus, El-Rujm, Israel 2019, 9.40


Program duration: 1 hour (will be screened in a loop).

Free entrance.

More info: www.festivalmiden.gr

__________________________________________________________________ 

Video Art Miden is an independent organization for the exploration and promotion of video art. Founded by an independent group of Greek artists in Kalamata in 2005 (initiated by Giorgos Dimitrakopoulos, Gioula Papadopoulou and Margarita Stavraki), it has been one of the earliest specialized video-art festivals in Greece and builded an international festival identity, presenting an annual video art festival for a decade. Since 2015, Miden continues its work ona biennial basis, changing its form to a more flexible and broadened event programming in Greece and abroad, setting as basic aims to stimulate the creation of original video art, to help spread it and develop relevant networks and research.

Through collaborations and exchanges with major international festivals and organizations, it has been recognized as one of the most successful and interesting video art platforms internationally and as an important cultural exchange point for Greek and international video art. It also provides an alternative meeting point for emerging and established artists in Greece and a communication hub between artists, organizations, festivals and art spaces around the world.

Miden screening programs have traveled in many cities of Greece and all over the world, and they are hosted by significant festivals, museums and institutions globally.

(*Miden means “zero” in Greek)

Art direction: Gioula Papadopoulou & Olga Papadopoulou

Info: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/videoartmiden || https://www.instagram.com/videoart_miden/

Image

Yiorgos Drosos

Image

Antonello Matarazzo

Image

Francisco-Jose-Fargas

Image

Sandrine Deumier

Image

Javier-Galan-Rico

Image

Savio Leite

Image

Ubu Kung

Image

Beatrice Schuett Moumdjian

Image

Methas Chantawongs

Image

Anna Grigorian

Image

Shahar Marcus