Toss Gallery : «Safe Shell» πρώτη κοινή έκθεση των M. Poetry και Σταύρου Σέγκουλη.

Toss Gallery : «Safe Shell» πρώτη κοινή έκθεση των M. Poetry και Σταύρου Σέγκουλη.

savesheelfortext31032023

Από τις 30 Μαρτίου και για 2 εβδομάδες, οι τοίχοι της Toss Gallery υποδέχονται την πρώτη κοινή έκθεση των M. Poetry και Σταύρου Σέγκουλη με τίτλο «Safe Shell», μια επιλογή από πορτραίτα, φιγούρες και ποιήματα που δεν αποτελούν μια απλή παράθεση, αλλά ξεκινούν ένα συναρπαστικό διάλογο, ερμηνεύοντας και συμπληρώνοντας το ένα το άλλο και προκαλώντας το θεατή να γίνει μέρος αυτής της διαδραστικής, παραγωγικής συνομιλίας.

Αυτό που συνδέει τους δύο καλλιτέχνες είναι ένας κοινός προβληματισμός, αλλά και παράλληλα ανάγκη: η έκφραση των ενδοσκοπικών συναισθημάτων που εμπνέει το αστικό τοπίο, όπως αυτά «ξεκλειδώνονται» μέσα από τη συναναστροφή με τους ανθρώπους του. Το «Safe Shell» είναι ένας προσωπικός χώρος που φιλοξενεί τον εσωτερικό μονόλογο. ‘Ενα συναισθηματικό κρησφύγετο μέσα στο οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος προστατεύεται, αλλά και παράλληλα παρατηρεί και καταγράφει το χάος του αστικού περιβάλλοντος.

 Η χρήση τεχνικών που παραδοσιακά συνδέουμε με το guerilla street art, όπως το paste-up στην τοποθέτηση των ποιημάτων και οι επιρροές graffiti στην ζωγραφική των πορτραίτων συντελεί στην πλήρη εκβύθιση του θεατή στον αστικό λαβύρινθο που προσπαθούν να περιγράψουν οι δύο καλλιτέχνες.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε μαζί μας σε αυτή την επίκαιρη συλλογή έργων, να τα παρατηρήσετε, να τα συζητήσετε και τελικά να δώσετε το στίγμα σας, φτιάχνοντας το δικό σας paste-up που θα συμπληρώσει την πλασματική μας πόλη!

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς:

Ο M. Poetry είναι ένας σύγχρονος ποιητής και guerilla street artist. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1991, ξεκίνησε να μοιράζεται την ποίησή του γράφοντας σε τουαλέτες των bars της πόλης. Διεύρυνε τη δράση του την περίοδο της καραντίνας, κολλώντας αφίσες με ποιήματα με την τεχνική του paste up σε ταιριαστά σημεία όλης της πόλης, «ανοίγοντας» ένα πρωτότυπο διάλογο με τους περαστικούς και αναδεικνύοντας αφανείς γωνιές και γειτονιές. Επιλέγει ως γλώσσα γραφής τη μητρική του, τα αγγλικά, απευθυνόμενος έτσι σε κάθε κάτοικο της κοσμοπολίτικης Θεσσαλονίκης, χωρίς περιορισμούς. 

Ο Σταύρος Σέγκουλης είναι εικαστικός που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1994 και αποφοίτησε απο την Σχολή Καλών Τεχνών το 2022. Έχει ήδη προβάλει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις όπως οι: ‘’Sandbox’’, ‘’Συσσώρευση’’και ‘’Φιγούρες χωρίς όρια’’. Πηγή έμπνευσής του αποτελεί ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής, τον οποίο επιλέγει να εξερευνήσει μέσα από εκφραστικές φιγούρες που κρύβουν εκφάνσεις του δικού του ψυχισμού και προβληματισμών. Σημαντικός στόχος του είναι η αποτύπωση των ανθρώπινων συναισθημάτων, άλλοτε πιο λεπτομερώς και άλλοτε πιο αφαιρετικά.

Εγκαίνια: Πέμπτη 30 Μαρτίου / 20:00 

Διάρκεια: 30.03 – 13.04.2023 

Ώρες / Ημέρες επισκεψιμότητας: 19:00 – 23:00, Τρίτη με Κυριακή, Δευτέρα ΚΛΕΙΣΤΑ

Διεύθυνση: Toss Gallery, Βηλαρά 1 & Συγγρού, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος

Είσοδος από το La Doze bar

Επιμέλεια από την ομάδα της Toss Gallery

Αγγλικά:

From 30 March and for two weeks, the walls of Toss Gallery welcome the first joint exhibition of M. Poetry and Stavros Segkoulis entitled "Safe Shell": a selection of portraits, figures and poems that do not constitute a mere, one-dimensional, but start an exciting dialogue, interpreting and complementing each other and challenging the viewer to become part of this interactive, productive conversation.

What connects the two artists is a common concern, but also a need: the expression of the introspective feelings that the urban landscape inspires, as they are "unlocked" through interaction with its people. The "Safe Shell" is a personal space that hosts the inner monologue. An emotional hideout in which modern man protects himself, but also observes and takes note of the chaos of the urban environment.

The use of techniques that we traditionally associate with guerrilla street art, such as paste-up used for the poems’ placement and graffiti influences in the painting of the portraits contribute to the complete immersion of the viewer in the urban labyrinth that the two artists are trying to describe.

We invite you to browse with us through this contemporary collection of works, observe them, discuss them and finally make your mark by creating your own paste-up to complement our fictional city!

A few words about the artists:

  1. Poetry is a contemporary poet and guerrilla street artist. Born in Thessaloniki in 1991, he started sharing his poetry on walls of the city's bars. He expanded his artistic activity during the quarantine, using paste up methods to stick posters with poems in suitable locations throughout the city, thus "initiating" an original dialogue with passers-by and highlighting unseen corners and neighbourhoods. He writes in his native language, English, to address every resident of cosmopolitan Thessaloniki, without restrictions.

Stavros Segkoulis is an artist who was born in Thessaloniki in 1994 and graduated from the School of Fine Arts in 2022. He has already presented his works in individual and group exhibitions such as: "Sandbox", "Accumulation" and "Figures without limits''. His source of inspiration is the modern urban lifestyle, which he chooses to explore through expressive figures that hide aspects of his own psyche and concerns. His ultimate goal is to capture human emotions, sometimes in more detail and sometimes more abstractly.

Opening: Thursday 30 March / 20:00

Duration: 30.03 – 13.04.2023

Visiting Hours / Days: 19:00 – 23:00 Tuesday to Sunday, Monday CLOSED

Address: Toss Gallery, 1 Vilara & Syngrou, Thessaloniki, 1st floor

Entrance through La Doze bar

Curated by Toss Gallery team

www.tossgallery.com | Instagram Toss Gallery | Facebook Toss Gallery | SAFE SHELL FB Event

Image

'Fisherman',-100x120cm,Λάδι-σε-καμβά,2022.-Σταλυρος-Σέγκουλης

Image

Untitled,-A4,μολύβι-σε-χαρτί,-2022,-Σταύρος-Σέγκουλης

Image

'Για-ένα-κομμάτι-ψωμί',30x90cm,Λάδι-σε-καμβά,2022, Σταύρος Σέγκουλης.

Image

Μ.-poetry,-paste-up-1