Η «εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου» : "Υπεροψία" Γιώργος Διβάρης, ατομική έκθεση.

Η «εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου» : "Υπεροψία" Γιώργος Διβάρης, ατομική έκθεση.

"Υπεροψία" Γιώργος Διβάρης

11 Απριλίου – 11 Μαΐου

Επιμέλεια: Γιάννης Μπόλης

Η αίθουσα τέχνης «εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου», παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιώργου Διβάρη με τίτλο Υπεροψία.

Οι συνθέσεις του Γιώργου Διβάρη συγκροτούν μια ενιαία εγκατάσταση-πρόταση. Πρόκειται, κατά κανόνα, για επίτοιχα έργα, φωτογραφικές εκτυπώσεις επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, στις οποίες, πολλές φορές, ενσωματώνονται διάφορα objects trouvés: φθαρμένα αντικείμενα ή άμορφες μάζες καμένων και κατεστραμμένων, απροσδιόριστων πλέον, αντικειμένων, κομμάτια από άχρηστα λογισμικά και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών…

«Βασικός θεματικός πυρήνας των έργων του, τα τελευταία χρόνια, είναι κυρίως ο κόσμος της μέσων μαζικής επικοινωνίας, ειδικότερα της τηλεοπτικής ειδησεογραφίας – οι εικονικές και πλασματικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας που τα μέσα αυτά προωθούν και αναπαράγουν, με τους θεατές να μετατρέπονται σε αμέτοχους, απαθείς και εθισμένους παρατηρητές-«καταναλωτές», από απόσταση και προστατευμένοι μέσα στην ασφάλεια του οικιακού τους περιβάλλοντος, μιας συγκεκριμένης, διαστρεβλωμένης εκδοχής του κόσμου, μιας εκδοχής που, μέσα από ασύνδετες εικόνες και περιγραφές, συνειδητά προβάλλει το επουσιώδες και αποκρύπτει το ουσιώδες.», σημειώνει για το έργο του ο ιστορικός της τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Μπόλης.

Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, 19:00 – 22:00

Διάρκεια: 11 Απριλίου – 11 Μαΐου


Giorgos Divaris

Arrogance, view from above

April 11 – May 11, 2024

Curated by Yiannis Bolis

The art gallery ekfrasi – yianna grammatopoulou presents a group of new works by Giorgos Divaris under the title Arrogance, view from above.

Giorgos Divaris’ compositions form a distinct installation-proposal. They are mainly wall works and photographic prints on metal surfaces, in which various objets trouvés are often integrated: worn objects or amorphous masses of burned, destroyed and eventually undetermined objects, pieces of useless software and computer components...

“The central thematic core of his work in recent years is mainly the world of mass media, especially television news – the virtual and fabricated representations of reality that are promoted and reproduced by these media, while the viewers, staying at a distance and protected within the safety of their home environment, are becoming uninvolved, apathetic, and addicted observers-"consumers" of a specific, distorted version of the world. A version that, through unconnected images and descriptions, consciously projects the immaterial and conceals the essential.”, notices the art historian and the curator of the exhibition, Yiannis Bolis.

Opening: April 11, 2024, 19:00 – 22:00

Duration: April 11 – May 11, 2024


Βιογραφικό

Ο Γιώργος Διβάρης γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας (1956). Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1984-89) και συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τέχνη και Φιλοσοφία»). Είναι εικαστικός καλλιτέχνης και καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ (1990-2023). Διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» του ΑΠΘ (2018 έως σήμερα). Την περίοδο 2015-22 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που, την ίδια περίοδο, μετεξελίχτηκε στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Ήταν, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ (2015-19). Τα έργα του, από το 2006, επικεντρώνονται στην έννοια της υπεροψίας καθώς και σε εικόνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε έξι ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και συμμετείχε με εγκαταστάσεις στις εκθέσεις: Πράξις, Τέχνη σε Αβέβαιους Καιρούς (στο πλαίσιο της 2ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, 2009) και Η Μνήμη της Επανάστασης-Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί-100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση (αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής», ΑΣΤΚ, Αθήνα, 2018). Συμμετείχε, επίσης, σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Έργα του βρίσκονται στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές


Resume

George Divaris was born in São Paulo, Brazil (1956). He studied painting at the Athens School of Fine Arts (1984-89) and continued his studies at the School of Philosophy of the Aristotle University of Thessaloniki in the postgraduate program "Art and Philosophy". He is a visual artist and professor at the Department of Visual and Applied Arts of the Aristotle University of Thessaloniki (1990-2023). He teaches at the Interdisciplinary Postgraduate Program "Art and Public Sphere" of the Aristotle University of Thessaloniki (2018 to date). From 2015 to 2022, he was a member of the Board of Administration of the State Museum of Contemporary Art, which, during the same period, evolved into the Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki (MOMus). He was also a member of the Administrative Committee of the Hellenic Open University (2015-19).His works, since 2006, focus on the concept of arrogance as well as on images taken from the mass media. He has presented his work in six solo exhibitions in Athens and Thessaloniki and participated with installations of his in the exhibitions: Praxis, Art in Times of Uncertainty (in the framework of the 2nd Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, 2009) and The Memory of the Revolution-Greek Contemporary Artists-100 years after the October Revolution (“Nikos Kessanlis” Exhibition Hall, Athens School of Fine Arts, 2018). He has also participated in numerous group shows. Works of his included in the collections of the National Gallery-Alexandros Soutsos Museum, MOMus-Museum of Contemporary Art-Macedonian Museum of Contemporary Art and State Museum of Contemporary Art Collections, as well as in other public and private collections.

Image

ασφαλές βλέμμα

Image

επεισόδιο 1

Image

ουρανός

Image

Υπεροψία (τμήμα εγκατάστασης)