MEGART GALLERY : "Lune d’août" ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ.

  MEGART GALLERY : "Lune d’août" ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ.

 

megart logo

"Lune d’août" ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

Το φεγγάρι, πριν χάσει την μαγεία του από την στιγμή που πάτησε ο άνθρωπος το πόδι του επάνω του, υπήρξε αντικείμενο λατρείας και αφορμή για μαγευτικά ταξίδια του νου, είτε μέσα από κάποιο ποίημα ή τραγούδι, είτε μέσα από κάποιο καλλιτεχνικό δημιούργημα, κυρίως πίνακες ζωγραφικής.

Σαν Άρτεμις, Ντιάνα ή Σελήνη, με την καλή και ευγενική μορφή του και άλλοτε σαν Εκάτη, με την σκοτεινή του μορφή, συνυφασμένη με με την μαγεία, τα ξόρκια και την εκδίκηση, το φεγγάρι μας εισήγαγε σε έναν παραμυθένιο κόσμο!!!

Ακόμα και σήμερα, μετά την απομυθοποίηση του, είναι πηγή και πόλος έλξης για κάθε ρομαντικό, για κάθε ερωτευμένο, για κάθε ονειροπόλο!!! Από τα φεγγάρια, εκείνο που θεωρείται μέγα γεγονός, τουλάχιστον στην χώρα μας, είναι το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Εκείνο το ολόγιομο, που στεφανώνει κάθε αρχαίο ναό, στην Ακρόπολη, στο Σούνιο και αλλού!!! Εκείνο που καθρεφτίζεται στην σκοτεινή θάλασσα και τα αποχτενίδια του παιχνιδίζουν στην επιφάνειά της, λαμπυρίζοντας σε χίλια κομμάτια!!! Στην έκθεση, λοιπόν, με τίτλο “LUNE D’ AOUT“, που θα γίνει στην MegArt Gallery και θα διαρκέσει από 31/7/23 έως 31/8/23, καλούνται οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από τα έργα τους, το αυγουστιάτικο φεγγάρι, έτσι όπως το έχουν δει με τα μάτια τους και το έχουν αισθανθεί με την ψυχή τους!!! Μέσα από αυτές τις δημιουργίες, το φιλότεχνο κοινό θα ανασύρει μνήμες δικές του και θα ακούσει μέσα στο μυαλό του να ηχούν ύμνοι, για κάθε πλευρά του και θα λάβει τα μηνύματα που του στέλνει το πιο κοντινό στη γης ουράνιο σώμα!!! 

Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, μικτής τεχνικής, γλυπτικής, installation, (εικαστικό κόσμημα), ειδικές κατασκευές, κολλάζ, ψηφιδωτά, κεραμικά είδη,digital art.
Δηλώσεις συμμετοχών έως 26/7/2023

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2111821187 & 6983441715 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος
Οργάνωση,Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία
Αφίσα,marketing: Social media & artmagazino102:
Αντώνης Βλουτής
Κείμενο: Άννα Κοιλάκου

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
13.00- 20.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

"Lune d’août" CALL FOR ARTISTS

ONE MONTH EXHIBITION ART EXHIBITION

The moon, before it lost its magic from the moment man set foot on it, was an object of worship and an occasion for enchanting journeys of the mind, either through a poem or a song, or through an artistic creation, mainly paintings.

As Artemis, Diana or Selene, in its good and gentle form, and sometimes as Hecate, in its dark form, intertwined with magic, spells and revenge, the moon introduced us to a fairy-tale world!!! Even today, after its demystification, it is a source and a pole of attraction for every romantic, for every lover, for every dreamer!!!

Of the moons, the one that is considered a great event, at least in our country, is the August moon. That full moon, which crowns every ancient temple, on the Acropolis, in Sounion and elsewhere!!!! The one that is reflected in the dark sea and its reflections play on its surface, shimmering in a thousand pieces!!!! In the exhibition, entitled “LUNE D’AOUT“, which will take place at MegArt Gallery and will last from 31/7/23 to 31/8/23, the participating artists are invited to present through their works, the August moon, as they have seen it with their eyes and felt it with their soul!!!! Through these creations, the art-loving public will retrieve memories of their own and will hear in their minds hymns echoing for every aspect of it and will receive the messages sent by the closest celestial body to earth!!!! 

The works of painting, photography, mixed media, sculpture, installation, (visual jewelry), special constructions, collages, mosaics, ceramic objects,digital art  will be accepted.

Entries until 26/8/2023

For more information about the participation process, you can call 2111821187 & 6983441715 or send a message to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Artistic Director: Pagoulatos Dimos
Organization,Editing: Rigatou Maria
Poster,marketing: social media & artmagazino102:
Antonis Vloutis
Text: Anna Koilakou

OPENING HOURS
13.00- 20.00

FREE ENTRANCE