ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ...

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ  «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ...

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ  «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ...

Μικρό για τις περιστάσεις το καλάθι του ΥΠΠΟΑ...

Άμεσα μέτρα προτείνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΠΔΔ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια 106 81, Αθήνα

Τηλ. 210 3300016, Φαξ 210 3301408

CHAMBER OF FINE ARTS OF GREECE

LEGAL PERSON UNDER PUBLIC LAW

UNDER THE AUSPICES OF MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS

42, Valtetsiou str., 106 81 Athens, Greece

Tel. 210 3300016, Fax 210 3301408

 
Image