MegArt Gallery : ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ OPEN CALL για την έκθεση τέχνης "ΠΥΡ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ"

MegArt Gallery : ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ OPEN CALL για την έκθεση τέχνης "ΠΥΡ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ"

MegArt Gallery : OPEN CALL

για την ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
"ΠΥΡ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Πυρ, γυνή, θάλασσα!!! Τρεις λέξεις, τρεις διαφορετικές έννοιες, που έχουν, όμως, κάποια κοινά στοιχεία, όπως την μαγεία και το ανεξέλεγκτο και να ξεσηκώνουν παρόμοια συναισθήματα, όπως έντονη έλξη και ορμητικό πάθος!!! Και οι τρεις, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και στις σωστές τους μορφές, χαρίζουν από ψυχική γαλήνη και ευδαιμονία, μέχρι ηδονή!!! Πόση θαλπωρή μπορεί να προσφέρει η φωτιά στο κρύο, πόση ηρεμία και όμορφες σκέψεις μπορεί να χαρίσει η γαλήνια θάλασσα, πόση ευχαρίστηση μπορεί να δώσει η συντροφιά μιας γυναίκας; Όμως αναλογιστείτε, πόση καταστροφή και απώλειες στην φύση και σε ανθρώπινες ζωές κάνει η φωτιά όταν κατακαίει τα πάντα; Πόσοι άνθρωποι έχουν καταλήξει στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας, όταν τους κατάπιαν τα τεράστια κύματά της, σε κάποια θαλασσοταραχή; Τελικά, πόσες γυναίκες δεν έχουν σταθεί αφορμή, εξαιτίας λαθών, ανάρμοστων συμπεριφορών και παθών που έχουν προκαλέσει, να καταστραφούν ή να χαθούν ζωές, μερικές φορές δε να ξεκληριστούν ολόκληρες οικογένειες; Σε αυτήν, λοιπόν, την έκθεση με τίτλο ΠΥΡ, ΓΥΝΗ & ΘΑΛΑΣΣΑ vol. 2, η οποία θα λάβει χώρα από 6/6/22 έως 15/6/22, καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, μέσα από τα έργα τους, να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να διηγηθούν με τους χρωστήρες και τα υλικά που χρησιμοποιούν, τις προσωπικές τους εμπειρίες γύρω από το θέμα!!! Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο!!! Μην "ψιθυρίσετε", απλά εκφραστείτε με "κραυγές" ψυχής!!!!

Ετοιμάστε τα έργα σας και... Όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς. Το Team της ΜegArt gallery θα προωθήσει την δουλειά σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, μικτής τεχνικής, γλυπτικής, installation, (εικαστικό κόσμημα), ειδικές κατασκευές, κολλάζ, ψηφιδωτά.
Δηλώσεις συμμετοχών έως 1 Ιουνίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2111821187 & 6983441715 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος
Oργάνωση, Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία, επιμελήτρια, εικαστικός
Αφίσα,marketing, Social media & artmagazino102: Μιχάλης Τσαντές & Χρήστος Μιχαηλίδης
Κείμενο: Άννα Κοιλάκου


MegArt Gallery : CALLING ALL ARTISTS
ART EXHIBITION
WOMAN, FIRE AND SEA


Woman, fire, sea!!! Three words, three different meanings, which share, however, common elements - their magic, lack of control and provokation of similiar emotions, such as intense attraction and fiery passion! All three, under normal circumstances and in their right forms, give us soulful serenity and happiness, even great pleasure! How much warmth can a fire in the cold offer, what calmness and beautiful thoughts can the quiet sea gift, how much satisfaction can be attained by the companion of a woman? But consider, how much destruction and losses in nature and in human lives brings fire with it as it burns everything? How many people have ended up in the dark depths of the sea, swallowed by its massive waves in some turbulence? Lastly, how many women have been reason, due to mistakes, inappropriate behaviours and passions they've triggered, for lives to be destroyed and lost, in some cases even whole families? In this here exhibition, with the title WOMAN, FIRE AND SEA Vol. 2, which will take place from June 6th 2022 until June 15th 2022, we call all participating artists, through their works, to express their thoughts and narrate with their tools, their personal experiences surrounding the topic! Let yourself free! Do not "whisper", simply express yourselves with the "screams" of your soul!
Prepare your works and... leave the rest to us. The MegArt Gallery Team will promote your work in both Greece and abroad.
We will accept works of drawing, photography, mixed technique, scultping, installation, special builds, collages, mosaics.
Participation applications open until June 1st, 2022.
For more information about the participation process, you can call at 2111821187 and 6983441715 or contact us through a message at our e-mail address, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Artistic Direction: Pagoulatos Dimos
Organization, Curation: Rigatou Maria, curator, artist
Poster, marketing, social media & Art Magazino 102: Michalis Tsantes & Christos Michailidis
Text: Anna Koilakou